Kursy zawodowe 3 st. 07.04. – 30.04.2021 r.
Terminy rozpoczęcia kursów (Platforma MS TEAMS)

CKZ przy ZSTE w Myślenicach:
1. Mechanik poj. samoch. – 7.04. godz. 9.00
2. Murarz-tynkarz i monter zabudowy - 7.04. godz.9.00
3. Monter instalacji sanitarnych – 7.04. godz. 14.00
4. Elektromechanik samoch. i elektryk – 9.04. godz. 14.00
5. Lakiernik – 7.04. godz. 16.00

CKZ przy ZSOiZ w Lubniu:
1. Cukiernik i piekarz – 7.04. godz. 8.00

CKZ przy ZSZiO w Sułkowicach:
1. Operator obrabiarek skrawających – 7.04. godz.8.00
2. Stolarz – 7.04. godz. 8.00
3. Sprzedawca – 7.04. godz. 8.00

Kursy będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams. Uczniowie logują się do grup zgodnie z nazwą zawodu np. „ Kurs zawodowy mechanik poj. samochodowych kl.3”.

poniedziałek, 29 marzec 2021 15:24

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW

Informuję, że do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSTE
Wojciech Jodłowski