W dniu 14.03 uczniowie klasy 5PTS, 4RN i 1RT uczestniczyli w spotkaniu z Inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie, Panem Bogdanem Solawą. Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa pracy w zawodzie logistyka i spedytora oraz technika rachunkowości. Podczas spotkania zostały gruntownie omówione czynniki ryzyka zawodowego. Inspektor zwrócił szczególną uwagę na brak aktywności fizycznej pracowników, stres związany z pracą, upadki pracownika z wysokości, nadmierny wysiłek czy pracę z monitorem ekranowym. Wymienione okoliczności mogą wywołać groźne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników.

Małgorzata Czop
Agnieszka Makselon-Kurek