W dniu 31.05.2022 w w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych została zorganizowana prelekcja dotycząca stanu środowiska w Małopolsce. Prelekcję wygłosił emerytowany pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Sebesta.
Temat prelekcji to „ Walka ze smogiem, a rośliny”. Integralną jej część stanowiła prezentacja
„ Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. Gościliśmy również dr Antoninę Sebestę , która w nawiązaniu do tematu ,przedstawiła wpływ roślin na poprawę stanu powietrza.
W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy 3SP i 2H wraz z opiekunami T. Fijałem i A. Grochowską – Malisz.
Celem spotkania było:
– zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży
-propagowanie proekologicznego stylu życia
– uświadomienie ,że stan środowiska jest naszą wspólna odpowiedzialnością.
M. Rygiel-Zaworska