Tradycyjnie młodzież Samorządu Szkolnego włączyła się w obchody wyjątkowego październikowego święta, czyli Dnia Nauczyciela. Po uroczystych życzeniach od Pana Dyrektora, Pani przewodniczącej Rady Rodziców oraz wice przewodniczącego Samorządu Szkolnego, młodzież wręczyła wszystkim pracownikom szkoły upominki.

Opiekunki: M.Malinowska, A.Grocholska – Malisz