Dawniej i dziś

Dawniej i dziś

 

Budynek szkoły od strony ul. Żeromskiego oddany w 1961 r. oraz obecny wygląd budynku ZSTE

 

Nauczyciele Zespołu w roku jubileuszowym oraz obecni nauczyciele (2001)

 

Warsztaty szkolne po rozbudowie oraz współczesne wejście do budynku warsztatów

 

Zajęcia praktyczne dawniej oraz obecne zajęcia na nowoczesnym centrum obróbkowym