Geneza nazwy

Geneza nazwy

Wszystko co istnieje, musi być nazwane...

Marzec 1945 r.

Powiatowa Szkoła Przysposobienia Spółdzielczego 1 stopnia.

1 wrzesień 1946 r.

Powiatowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe.

1 stycznia 1949 r.

Państwowe Gimnazjum Handlowe w Myślenicach.
1949-1950 r.

Państwowe Liceum Handlowe 1 stopnia w Myślenicach.

1 wrzesień 1950 r.

Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów w Myślenicach.

1955-1956 r.

Technikum Rachunkowości Ministerstwa Finansów w Myślenicach.

1957-1958 r.

Technikum Ekonomiczne.

1961-1962 r.

Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach.

1970-1971 r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.

1972 r.

Zespół Szkól Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.