Oferta kształcenia

Technikum

Ukończenie Technikum umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym przez siebie zawodzie. W procesie edukacji zdaje się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w końcowym etapiematurę umożliwiają podjęcie studiów na wyższych uczelniach

Branżowa Szkoła I Stopnia z praktykami w szkole

Kształcenie uczniów odbywa się na wysokim poziomie na nowoczesnym sprzęcie, a zdobyte u nas umiejętności są wysoko oceniane przez pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników

W ZSTE będziesz uczyć się przedmiotów teoretycznych a w zakładzie, z którym podpisałeś umowę przygotowywać się praktycznie do wykonywania zawodu.