Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników

Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników

Jeżeli chcesz zdobyć zawód, który cię interesuje możesz podpisać umowę z dowolnym zakładem pracy lub warsztatem rzemieślniczym o praktyczną naukę zawodu i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami złożyć je w naszej szkole. Dostaniesz od nas skierowanie na badania lekarskie, które potwierdzą, że możesz wykonywać dany zawód. W szkole będziesz uczyć się przedmiotów teoretycznych natomiast w wybranym przez ciebie zakładzie będziesz się przygotowywać praktycznie do wykonywania zawodu. W tym systemie w naszej szkole możesz przygotowywać się do następujących zawodów:

  • Kucharz
  • Sprzedawca
  • Mechanik pojazdów samochodowych

oraz

  • w klasach wielozawodowych:

Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Cukiernik, Murarz-tynkarz, Elektryk, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Stolarz, Piekarz, Zdun, Dekarz, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Wędliniarz, Betoniarz-zbrojarz, Lakiernik, Blacharz, Kowal, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne...

Nauka w klasach wielozawodowych polega na tym, że wszyscy uczniowie uczą się razem przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, matematyka, fizyka itd.), natomiast przedmioty zawodowe realizowane są na kursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego działający przy naszej szkole.

Na koniec nauki zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub, jeśli twój pracodawca jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł egzamin czeladniczy i będziesz pracownikiem wykwalifikowanym w danym zawodzie.