REKRUTACJA

Rekrutacja

 REKRUTACJA 2021/2022

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATA

 

 

Składanie Wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 17 maja 2021 r. i potrwa do 21 czerwca 2021r.

Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych pełni dyżur    w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00 w sali nr 1

tel. 668-145-744

Aby złożyć Wniosek należy założyć konto w systemie rekrutacyjnym firmy VULCAN (informacja dostępna w szkołach podstawowych),

  1. następnie wykonać kilka kroków:uzupełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę wprowadzając e-mail kandydata (podany e-mail jest niezbędny w celu założenia konta w e-dzienniku)
  2. uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną uwagę aby wprowadzić numer telefonu oraz e-mail rodzica/rodziców (podany e-mail jest niezbędny w celu założenia konta w e-dzienniku)
  3. wybrać szkołę i oddziały do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie
  4. wydrukować Wniosek, który należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (pierwsza preferencja)

Podanie numeru telefonu rodzica umożliwi szkole kontakt z rodzicem w sytuacji, gdy Wniosek kandydata zawiera błędy

Wniosek można edytować dopóki nie zostanie zaakceptowany przez szkołę pierwszego wyboru

 

docREGULAMIN REKRUTACJI

 

video cameraJAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU NABORU ELEKTRONICZNEGO

 

 

Harmonogram rekrutacji
w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach

ETAPY

Początek

Zakończenie

Rejestracja kandydatów / wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

(dot. szkoły pierwszego wyboru)

17-05-2021

21-06-2021

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 Jeżeli jest to szkoła pierwszego wyboru:

  możesz złożyć oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty

25-06-2021

14-07-2021

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych

 

22-07-2021

 

UWAGA: W tym czasie musisz złożyć oryginał świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

/o ile nie zostały wcześniej złożone/

23-07-2021

30-07-2021

do 15.00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- karta informacyjna ucznia

- zgoda na upowszechnianie wizerunku ucznia

- 5 szt. umowy o pracę (ew. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę młodocianego)

- 3 fotografie (opisane imię i nazwisko, klasa)

23-07-2021

30-07-2021

do 15.00

Publikacja list przyjętych

02-08-2021
do 14:00

Wydanie przez komisję rekrutacyjną skierowania na badanie lekarskie.

17-05-2021 – 26.07.2021