Ogloszenia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2021

27.08.21r. godz. 9.00 sala nr 3 – zarządzanie działalnością transportu i spedycji
komisja w składzie: Piotr Pułka – przewodniczący, M. Ziemian, A. Nowak
dla uczniów klasy 3SP i uczniów klasy 2SP

- 27.08.21r. godz. 9.00 sala nr 4 – historia
komisja w składzie: Krzysztof Halek – przewodniczący, E. Żak, K. Maciejewski, A. Kruczek
dla uczniów klasy 2PN, ucznia klasy 2GGS i uczniów klasy 2PKO

- 27.08.21r. godz. 9.00 sala nr 5 – matematyka
komisja w składzie: Wojciech Jodłowski – przewodniczący, A. Pietrzak, J. Bylica
dla ucznia klasy 1TS, uczennicy klasy 2SP, uczniów klasy 3T i ucznia klasy 2M

- 27.08.21r. godz. 11.00 sala nr 5 – chemia
komisja w składzie: Wojciech Jodłowski – przewodniczący, K. Smaroń, D. Kurek
dla ucznia klasy 2PT

- 30.08.21r. godz. 9.00 sala nr 3 – podstawy logistyki i magazynowania
komisja w składzie: Piotr Pułka – przewodniczący, M. Ziemian, A. Nowak
dla uczniów klasy 3SP

- 30.08.21r. godz. 9.00 sala nr 4 – język polski
komisja w składzie: Krzysztof Halek – przewodniczący, K. Kamyczura, M. Malinowska, T. Mitan-Szymańska
dla ucznia klasy 3N, ucznia klasy 2PTS, uczniów klasy 2PKO i uczennicy klasy 2H

- 30.08.21r. godz. 9.00 sala nr 5 – technologia robót zbr.-bet., kosztorysowanie robót bud.
komisja w składzie: Wojciech Jodłowski – przewodniczący, E. Gołębiowska, R. Tokarz
Technologia robót zbrojarsko-betoniarskich - dla uczniów klasy 1M
Kosztorysowanie robót budowlanych - dla ucznia klasy 2M

- 30.08.21r. godz. 11.00 sala nr 5 – podstawy ekonomii, symulacyjna firma handlowa
komisja w składzie: Wojciech Jodłowski – przewodniczący, M. Bisztyga-Pląder, A. Makselon-Kurek
Podstawy ekonomii - dla uczennicy klasy 2A
Symulacyjna firma handlowa - dla uczennicy klasy 2PH

- 30.08.21r. godz. 13.00 sala nr 3 – język niemiecki, język angielski
komisja w składzie: Piotr Pułka – przewodniczący, M. Piwowarczyk, M. Górka, M. Sordyl, K. Ogórek
J. niemiecki - dla uczniów klasy 3T, ucznia klasy 4T i ucznia klasy 4SP
J. angielski – dla ucznia klasy 1H

- 30.08.21r. godz. 13.00 sala nr 5 - podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
komisja w składzie: Wojciech Jodłowski – przewodniczący, Paweł Bzdek
dla uczniów klasy 1KZ

Zobacz więcej...

NAUKA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

11.05.2021 WAŻNE INFORMACJE !!! - ZMIANY OD 17.05.21r. -
NAUKA w tzw. SYSTEMIE HYBRYDOWYM !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29.04.21r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam, że:

- od 17 maja do 21 maja dla wszystkich klas II
technikum oraz szkoły branżowej, nauka odbywa się STACJONARNIE W SZKOLE.
Pozostałe klasy technikum oraz szkoły branżowej w tych dniach uczą się zdalnie.

- od 24 maja do 28 maja klasy I i III
technikum oraz szkoły branżowej, odbywają naukę STACJONARNIE W SZKOLE.
Klasy II technikum oraz szkoły branżowej powracają do nauki zdalnej.

BEZ ZMIAN POZOSTAJĄ:
- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE realizowane w warsztatach szkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym, zgodnie z podziałem godzin.
- Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, będący MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców pod warunkiem spełnienia przez pracodawcę wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nie zagrożą zdrowiu młodocianego pracownika.

***
Przypominam, że do szkoły przychodzi uczeń, który jest zdrowy bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę.

Zobacz więcej...

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie możemy spotkać się

w naszej szkole na corocznym tradycyjnym spotkaniu wigilijnym,

dlatego pragnę serdecznie zaprosić na Uroczystą Mszę Świętą,

w intencji całej społeczności szkolnej,

która odbędzie się w dniu 18 grudnia (piątek) o godz.16.30

w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

 

Dyrektor Zespołu

mgr Marek Łatas

Zobacz więcej...

ZAJĘCIA ZDALNE 2020 r.

Zgodnie z zapowiedzią Kancelarii Premiera od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej zw. z tym od 19 października wprowadzam zajęcia zdalne.

Zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams wg tygodniowego planu zajęć obowiązującego w e-dzienniku.

Uczniowie, którzy realizują zajęcia praktyczne tj. warsztaty szkolne, młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, oraz klasa 3H (praktyka zawodowa) uczęszczają na te zajęcia. Przypominam, że do szkoły na zajęcia praktyczne – warsztaty szkolne przychodzi uczeń, który jest zdrowy bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę lub przyłbicę.
Istnieje możliwość wypożyczenia u Pana J. Figlewicza sprzętu tj. tablet dla uczniów, którzy go nie posiadają. W tym celu należy skontaktować się w/w Panem.

Nie należy zmieniać e-mail’i podanych wychowawcom. Jeżeli z ważnych przyczyn nastąpiła zmiana emaila ucznia lub rodzica, należy bezwzględnie zgłosić tą zmianę wychowawcy.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, wiadomości na e-dzienniku gdzie będą się na bieżąco pojawiać komunikaty o obowiązującej sytuacji.

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Łatas

Zobacz więcej...