Ogloszenia

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie możemy spotkać się

w naszej szkole na corocznym tradycyjnym spotkaniu wigilijnym,

dlatego pragnę serdecznie zaprosić na Uroczystą Mszę Świętą,

w intencji całej społeczności szkolnej,

która odbędzie się w dniu 18 grudnia (piątek) o godz.16.30

w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

 

Dyrektor Zespołu

mgr Marek Łatas

Zobacz więcej...

ZAJĘCIA ZDALNE 2020 r.

Zgodnie z zapowiedzią Kancelarii Premiera od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej zw. z tym od 19 października wprowadzam zajęcia zdalne.

Zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams wg tygodniowego planu zajęć obowiązującego w e-dzienniku.

Uczniowie, którzy realizują zajęcia praktyczne tj. warsztaty szkolne, młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, oraz klasa 3H (praktyka zawodowa) uczęszczają na te zajęcia. Przypominam, że do szkoły na zajęcia praktyczne – warsztaty szkolne przychodzi uczeń, który jest zdrowy bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę lub przyłbicę.
Istnieje możliwość wypożyczenia u Pana J. Figlewicza sprzętu tj. tablet dla uczniów, którzy go nie posiadają. W tym celu należy skontaktować się w/w Panem.

Nie należy zmieniać e-mail’i podanych wychowawcom. Jeżeli z ważnych przyczyn nastąpiła zmiana emaila ucznia lub rodzica, należy bezwzględnie zgłosić tą zmianę wychowawcy.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, wiadomości na e-dzienniku gdzie będą się na bieżąco pojawiać komunikaty o obowiązującej sytuacji.

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Łatas

Zobacz więcej...

NOWE GODZINY LEKCYJNE

Z dniem 26.10.2020 następuje zmiana przerw i godzin lekcyjnych.

W związku z tym prosimy zapoznać się i dostosować się do zmian (strona internetowa, tablice ogłoszeń)

 

GODZINY LEKCYJNE
ZSTE Myślenice - 2020

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.25 - 12.10
6. 12.15 - 13.00
7. 13.05 - 13.50
8. 14.00 - 14.45
9. 14.50 - 15.35
10. 15.40 - 16.25
11. 16.35 - 17.20
12. 17.25 - 18.10
13. 18.15 - 19.00

Zobacz więcej...

ZEBRANIE KLAS PIERWSZYCH

W dniu 11.09.2020r. (piątek) odbędą się zebrania klas I wg następującego harmonogramu:

o godz. 16.30:
sala 1 – klasa 1A,
sala 9 – klasa 1H,
sala 10 – klasa1TS

o godz. 17.15:
sala 11 – klasa 1T,
sala 13 – klasa 1RN,
sala 14 – klasa 1M

o godz. 18.00:
sala 12 – klasa 1KZ,
sala 15 – klasa 1GX,
sala 17 – klasa 1W

 

W tym dniu zajęcia dydaktyczne odbywają się wg planu zajęć.

 

Zobacz więcej...

WYDAWANIE WYNIKÓW Z EGZAMINÓW

INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI Z EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC 2020,
wydawane będą wg harmonogramu:

w dniu 31 sierpnia w godz. 13.00 - 14.30
- wyniki wydawane będą tylko absolwentom klas kończących BSiS oraz absolwentom powtarzającym egzamin.

w dniu 01 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego
od wychowawców, wyniki odbiorą pozostali zdający z klas:
2A, 2F, 3H, 3T, 3M, 3N

 

W związku z obowiązującymi nadal ograniczeniami związanymi z epidemią i dla bezpieczeństwa nas wszystkich wydawanie w/w wyników nastąpi wg następujących zasad:
- przy wejściu każdy dezynfekuje ręce,
- ma na sobie maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę,
- posiada swój długopis,
- do sekretariatu proszone będą po 2 osoby, z legitymacja szkolną.

WYNIKI będzie można odebrać również w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu.

Zobacz więcej...