Ogloszenia

NAUKA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

11.05.2021 WAŻNE INFORMACJE !!! - ZMIANY OD 17.05.21r. -
NAUKA w tzw. SYSTEMIE HYBRYDOWYM !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29.04.21r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam, że:

- od 17 maja do 21 maja dla wszystkich klas II
technikum oraz szkoły branżowej, nauka odbywa się STACJONARNIE W SZKOLE.
Pozostałe klasy technikum oraz szkoły branżowej w tych dniach uczą się zdalnie.

- od 24 maja do 28 maja klasy I i III
technikum oraz szkoły branżowej, odbywają naukę STACJONARNIE W SZKOLE.
Klasy II technikum oraz szkoły branżowej powracają do nauki zdalnej.

BEZ ZMIAN POZOSTAJĄ:
- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE realizowane w warsztatach szkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym, zgodnie z podziałem godzin.
- Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, będący MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców pod warunkiem spełnienia przez pracodawcę wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nie zagrożą zdrowiu młodocianego pracownika.

***
Przypominam, że do szkoły przychodzi uczeń, który jest zdrowy bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę.