Ogloszenia

WYNIKI EGZAMINU Z KWALIFIKACJI Z CZERWCA 2021

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane w sekretariacie w dniu 08 września 2021r. w godz.9.00-14.00.
W pozostałe dni również w godzinach pracy sekretariatu – 9.00 – 14.00.
Przypominamy o obowiązku maseczki, własnego długopisu oraz dokumentu tożsamości.
Do sekretariatu zapraszamy po 2 osoby.