Ogloszenia

WYDAWANIE WYNIKÓW Z EGZAMINÓW

INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI Z EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI Z SESJI CZERWIEC 2020,
wydawane będą wg harmonogramu:

w dniu 31 sierpnia w godz. 13.00 - 14.30
- wyniki wydawane będą tylko absolwentom klas kończących BSiS oraz absolwentom powtarzającym egzamin.

w dniu 01 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego
od wychowawców, wyniki odbiorą pozostali zdający z klas:
2A, 2F, 3H, 3T, 3M, 3N

 

W związku z obowiązującymi nadal ograniczeniami związanymi z epidemią i dla bezpieczeństwa nas wszystkich wydawanie w/w wyników nastąpi wg następujących zasad:
- przy wejściu każdy dezynfekuje ręce,
- ma na sobie maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę,
- posiada swój długopis,
- do sekretariatu proszone będą po 2 osoby, z legitymacja szkolną.

WYNIKI będzie można odebrać również w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu.