Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy  Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja
32-400 Myślenice, ul. Żeromskiego 17

Przewodniczący:                Sabina Łopata
Z-ca przewodniczącego:    Monika Dziatkowiec
Skarbnik:                            Adam Sołtys
Sekretarz:                          Marcjanna Fijał