Firma Austrotherm jest producentem elementów termoizolacyjnych takich jak różnego rodzaju styropianów, czy elementów sztukaterii budowlanej w formie desek czy profili elewacyjnych. Dnia 20.04.2022r na terenie Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach odbyło się szkolenie dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Budowlany.
Uczniowie klasy 2M Technikum Budowlanego będąc w Oświęcimiu w zakładzie produkcyjnym Austrothermu, mieli możliwość poznania specyfiki produkcji styropianu . Dodatkowo zostali przeszkoleni z zakresu zastosowania bardzo szerokiej gamy produktów .
Współpraca naszej szkoły z firmą rozpoczęła się w 2006 roku , czyli już 16 lat temu, przez pana Łukasza Oborzelskiego i panią Martę Socałę

Zawsze na terenie naszej szkoły szkolenia praktyczne przeprowadza pan Feliks Marcin

Dzisiejsze szkolenie zostało jak zwykle podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną . Na początku dyr. Piotr Pułka przywitał zarówno uczniów jak również przedstawicieli firmy Austrotherm.
Dzisiejsze szkolenie przeprowadzone z zakresu termoizolacji fundamentów stanowi uzupełnienie procesu kształcenia zawodowego naszej młodzieży. To przez tego rodzaju zaangażowanie firm, nasi absolwenci mogą podjąć pracę w swoim zawodzie , posiadając wiedzę nie tylko książkową ale również aktualną dotyczącą nowości wchodzących na rynek , przekazywaną z tak zwanej pierwszej ręki bezpośrednio od producentów danych technologii.
Na zakończenie, każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w w/w. szkoleniu
Młodzież chciała również podziękować za chęć i pomoc w podnoszeniu umiejętności.