Szkolny Konkurs Biologiczny pod hasłem: „ Wirusy i bakterie – groźba chorób zakaźnych jest ciągle aktualna”

W dniu 24 lutego bieżącego roku szkolnego ( z opóźnieniem spowodowanym zdalnym nauczaniem ) w nowo wyremontowanej świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród uczniom naszej szkoły, którzy wykazali się rzetelnym przygotowaniem z tematyki prozdrowotnej.

Przewodnią myślą tegorocznego konkursu biologicznego było zdobycie wiedzy przez młodzież na temat wpływu drobnoustrojów chorobotwórczych na zdrowie i życie człowieka. Konkurs został poprzedzony szkoleniem profilaktycznym, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas trzecich technikum po szkole podstawowej w ramach lekcji biologii. Uczniowie zostali zapoznani z budową, fizjologią, sposobem działania wirusów i bakterii oraz ich negatywnym wpływem na zdrowie i życie człowieka. Szczególną uwagę poświęcono działaniom profilaktycznym, które ograniczają i zapobiegają rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych w tym szczepieniom. Zapoznano uczniów z bieżącymi problemami związanymi z trwającą pandemią oraz specyfiką wirusa SARS 2, który jest przyczyną Covid 19. Następnie przeprowadzono I etap konkursu, w którym również uczestniczyli wszyscy uczniowie klas trzecich technikum po szkole podstawowej. Spośród nich wyłoniono 19 – stu najlepiej przygotowanych uczniów, którzy reprezentowali poszczególne klasy w II etapie konkursu. W efekcie wyłoniono laureatów konkursu:

I miejsce – Rafał Tokarz z kl. 3PN
II miejsce – Karolina Pasternak z kl. 3PR
III miejsce – Kamil Proszkowiec z kl. 3PTS

Zwycięzcom gratulujemy.