W dniu 02.02.2024r. w ramach szkolnego konkursu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wykazania się umiejętnościami w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz wiedzą obejmującą różnorodne konstrukcje gramatyczno-leksykalne.
Największe osiągnięcia zdobyli:

1. Julia Gierat 3A
2. Julia Szlósarczyk 3R
3. Jan Groch 3 HS
Tuż za nimi uplasowali się kolejno: Maciej Mirek 4A, oraz Klaudia Łukasik 4A na równi z Alicją Sragą 2A.

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Wszystkim uczestnikom życzymy dalszej motywacji do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

Organizatorzy konkursu: Marzena Sordyl i Agata Sraga.