Wyjazd uczniów Technikum Budowlanego na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Krakowską

W dniu 20.03.2023 roku odbyły się zajęcia laboratoryjne dla uczniów klasy czwartej PM Technikum Budowlanego w Laboratoriach Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Bogaty program obejmował zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych i Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli i dotyczył badania własności technicznych materiałów i wyrobów budowlanych.
Na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami związanymi z ogrzewaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych ze względu na oszczędzania energii, w tym informacjami o budownictwie pasywnym.
Już teraz wśród naszych uczniów są chętni do studiowania poznanych zagadnień i mają nadzieję, że za rok po maturze ich marzenia się spełnią, czego im życzę.

Dziękuję wszystkim za wzorowe zachowanie i aktywność podczas zajęć. Było mi niezmiernie miło słyszeć od prowadzących zajęcia pracowników, że tak zainteresowanej zajęciami grupy jeszcze nie było.

Organizator wyjazdu: Elżbieta Gołębiowska
Opiekun podczas zajęć i autor zdjęć: Andrzej Pietrzak