Technikum Rachunkowości

Technikum Rachunkowości

NOWOŚĆ – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI dla absolwentów szkoły podstawowej

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne Ci są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest technik rachunkowości!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

1.    w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

2.    w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
1)    organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
2)    ewidencjonowania operacji gospodarczych;
3)    przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4)    wyceniania składników aktywów i pasywów;
5)    ustalania wyniku finansowego;
6)    sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7)    prowadzenia analizy finansowej.

Technik rachunkowości może pracować jako:
•    księgowy,
•    specjalista do spraw kadr i płac,
•    bankowiec,
•    doradca finansowy,
•    doradca inwestycyjny,
•    doradca ubezpieczeniowy,
•    agent ubezpieczeniowy,
•    asystent menedżera,
•    menedżer.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:
•    zajęcia w kole z rachunkowości,
•    spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
•    wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
•    projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
•    przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach ekonomicznych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie rachunkowości i pracownie komputerowe, wyposażone w sprzęt i oprogramowanie finansowo-księgowe.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urząd miasta i/lub gminy, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe ZUS.