W dniu 14.12.2022r. uczniowie klasy 4A uczestniczyli w spotkaniu z Prof. UEK dr hab. Jadwigą Berbeką. Konferencja poświęcona była promocji kierunku: turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Słuchacze szczegółowo poznali zakres kształcenia w ramach poszczególnych specjalizacji: przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie, nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny, turystyka międzynarodowa.
Spotkanie odbyło się w formie on line na platformie teams.