Szkolny Konkurs Biologiczny pod hasłem: „ Wirusy i bakterie – przyjaciele, czy wrogowie ?”

W dniu 23 lutego bieżącego roku szkolnego w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród uczniom naszej szkoły, którzy wykazali się rzetelnym przygotowaniem do Konkursu Biologicznego o tematyce prozdrowotnej.
Przewodnią myślą tegorocznego Konkursu Biologicznego było zdobycie wiedzy przez młodzież naszej szkoły na temat wpływu drobnoustrojów chorobotwórczych na zdrowie i życie człowieka. Podczas przygotowania do konkursu uczniowie zapoznali się z budową, fizjologią, sposobem działania wirusów i bakterii oraz ich negatywnym wpływem na zdrowie i życie człowieka. Szczególną uwagę poświęcono działaniom profilaktycznym, które ograniczają i zapobiegają rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych, w tym szczepieniom. Uczniowie zapoznali się z bieżącymi problemami związanymi ze skutkami zdrowotnymi pandemii oraz specyfiką wirusa SARS 2, który jest przyczyną Covid 19.

W Konkursie Biologicznym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie z klas III Technikum.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Anna Filipiec – kl. 3A
II miejsce – Olaf Witek – kl. 3M
III miejsce – Julia Jawor – kl. 3RN

Wszystkim uczestnikom Konkursu Biologicznego dziękujemy za wspólne zmagania!!! Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Organizator konkursu – nauczyciel biologii – Agata Grocholska – Malisz