W dniu 18.05.2023r. uczniowie klasy 4PTS odwiedzili Wydział Mechaniki na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie podzielone było na dwie części: wykładową i warsztatową. Początkowo słuchacze zapoznali się z ofertą kształcenia na Politechnice Krakowskiej, następnie odwiedzili Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu. Tam spróbowali swoich sił w symulatorze tramwaju NGT6. Urządzenie to składa się z wiernie odzwierciedlonej kabiny tramwaju NGT6, układu projekcji scenerii jazdy, stanowiska instruktorskiego oraz dedykowanego oprogramowania symulacyjnego i instruktorskiego. Następnie dokładnie przyjrzeli się poszczególnym stanowiskom dydaktycznym w Katedrze Pojazdów Samochodowych.

Wycieczkę przygotowała: Agnieszka Konieczny, opiekunowie wyjazdu: Danuta Zaworska – Bicz, Małgorzata Czop