Wycieczki

Pokazy z fizyki w AGH

Pracownicy Instytutu Fizyki i Informatyki stosowanej przygotowali bardzo ciekawe eksperymenty i doświadczenia z takich działów jak:

•    Mechanika
•    Ruch i siły
•    Energia i pęd
•    Bryła sztywna
•    Pole elektryczne
•    Prąd stały

Praktyczne zajęcia motywują do głębszego poznania praw przyrody, inspirują dociekliwość
i postawy badawcze, kształcą umiejętność obserwacji. Są tym ciekawsze, że uczniowie mogą w nich uczestniczyć a dzięki temu wyrabiać przekonanie, że prawa fizyki rządzą zjawiskami w przyrodzie i życiu codziennym. Skłaniają do analiz i własnych przemyśleń. Dzięki pokazom z fizyki, które pracownicy naukowi prezentują - profesjonalnie, ciekawie i z nutką humoru uczniowie pogłębiają świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
Po pokazach uczniowie zwiedzili także nowoczesne laboratoria fizyczne, wyposażone
w profesjonalny sprzęt laboratoryjny. Zadaniem laboratoriów jest pokazanie podstawowych zjawisk i praw fizycznych od strony praktycznej nie tylko studentom  fizyki, ale także studentom rożnych wydziałów.
Na koniec zwiedziliśmy ACMIN – Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Uczniowie poznali  nowoczesne metody badawcze i sposoby otrzymywania nanomateriłów. Dzięki uprzejmości władz centrum otwarto dla nas cztery laboratoria,
w których  na co dzień grupy badawcze młodych naukowców  prowadzą swoje badania. Były to laboratoria:
•    Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
•    Pracownia Preparatyki Chemicznej
•    Laboratorium Cienkich Warstw, Nanostruktur i Spektroskopii Fotoelektronów
•    Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych
Wycieczka miała na celu zaciekawienie uczniów fizyką i pomoc w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości, który jest przed nimi.

Organizatorzy wyjazdu:

Danuta Kurek
Anna Ochender-Lebiest

[Zobacz zdjęcia]