Wycieczki

Wycieczka programowa do Politechniki Krakowskiej

Uczniowie Technikum   Budowlanego z klasy 2M i 2MP/gr.1 brali udział w badaniach laboratoryjnych w  Instytucie  Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej. Badania te stanowią niezbędny element postępu technicznego i  technologicznego.

 

Poprzez uczestniczenie w zajęciach uczniowie mogli utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności teoretyczne i potwierdzić je w praktyce.  
Wycieczka była bardzo pouczająca.  Mamy nadzieję , że  zaowocuje w przyszłości i  już za 2,5 roku nasi uczniowie wrócą tam jako studenci.

Opiekunowie wyjazdu:

mgr inż. Lucyna Nowak, mgr inż. Renata Tokarz.

[Zobacz zdjęcia]