Wycieczki

Szalone nożyczki

CYKLICZNE WYJAZDY DO TEATRU

27.04.2017 (czwartek)

„Szalone nożyczki” (komedia)
Teatr Bagatela w Krakowie

zgłoszenia – do p. Teresy Szymańskiej i p. Katarzyny Kamyczury