Etap szkolny w roku szkolnym 2022/23
W dniu 14 listopada 2022 r. ( poniedziałek) od godziny 8.50 do 11.00 odbędą się zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zawody odbywają się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej w trybie on-line./ czas trwania 90 minut/. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu wymagana minimalna ilość punktów to 16. / 50% plus 1 punkt./

Etap szkolny odbędzie się w Sali nr 39 w budynku Warsztatów Szkolnych. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie Technikum naszej szkoły branży technicznej: budowlanej, mechanicznej, mechanik pojazdów samochodowych i mechanik operator obrabiarek sterowanych numerycznie .

Terminarz OWT
W roku szkolnym 2022/2023 daty przeprowadzenia zawodów poszczególnych stopni Olimpiady są następujące:
Zawody I stopnia (szkolne) – 14.11.2022 r.
Zawody II stopnia (okręgowe w Krakowie) – 4.01.2023r.
Zawody III stopnia (centralne) – 1.04.20232r.

Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie muszą się sami zalogować po wcześniejszej deklaracji o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, RODO. Uczniowie niepełnoletni do udziału w zawodach muszą mieć zgody rodziców.
Do etapu szkolnego dopuszczonych może być łącznie 20 uczniów wg kolejności zgłoszeń.

Zawody szkolne (I stopnia) polegają na rozwiązaniu na platformie internetowej zestawu testów i zadań przygotowanych przez Komitet Główny OWT. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Zakwalifikowani uczestnicy z zawodów szkolnych biorą udział w zawodach II stopnia w okręgach w wybranej przez siebie grupie tematycznej: mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej. Zawody III stopnia (centralne) odbywają się w jednym miejscu i uczestniczą w nich najlepsi uczestnicy wyłonieni z zawodów okręgowych. Uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych) – po uzyskaniu określonej Regulaminem liczby punktów zostają laureatami lub finalistami Olimpiady. Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Harmonogram etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Technicznej
I. Zapisy – zgłoszenia do konkursu przyjmowane są mailowo do dnia 31 października 2022 do :
1) Dla zawodów budowlanych
Pani Renata Tokarz email: r.tokarz@zste.myslenice.pl
2) Dla zawodów mechanicznnych
Pani Iwona Górka email: i.gorka@zste.myslenice.pl

II. Logowanie do konkursu
Spotkanie organizacyjne i potwierdzenie udziału w zawodach poprzez logowanie do systemu w dniu 02.11.2022r. (środa ) o godzinie 13.00 ( lekcja 7) w sali 39 oraz dodatkowo ( w wyjątkowych sytuacjach) w dniu 07.11.2020r. ( poniedziałek) o godzinie 9.40

Obecność uczestników obowiązkowa.

W dniu zawodów tj. 14.11.br prosimy uczestników o przybycie na godzinę 8.50 do sali nr 39. Zgłoszeni do systemu uczniowie są zwolnieni z zajęć lekcyjnych od 8.35 do 11.20 (3 godziny lekcyjne).

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie: https://owt.enot.pl/.
Uczestników zawodów prosimy o zapoznanie się z terminarzem i opisem zawodów oraz regulaminem dostępnym na w/w stronie internetowej.

Życzymy sukcesów w etapie szkolnym i kwalifikacji do etapu okręgowego konkursu, który odbędzie się 4 stycznia 2023 roku w Krakowie.

Szkolny Komitet OWT:
Renata Tokarz , Elżbieta Gołębiowska, Lucyna Nowak
Iwona Górka, Andrzej Walas

Tekst ogłoszenia przygotowała: Elżbieta Gołębiowska