Należy wybrać jeden z czterech opisanych:

Temat A. Wpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych
Temat B. Uwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w wybranej gminie
Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin
Temat D. Wzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna

Zgłoszenia chętnych do udziału przyjmują nauczyciele geografii do 30.09.2021