30 marca 2023 r. wzięliśmy udział w XIX Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. Na naszym stoisku ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami o kształceniu w pięcioletnim technikum rachunkowości, ekonomicznym, handlowym, spedycyjnym, budowlanym, mechanicznym, pojazdów samochodowych, a także w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza drukarka3D i tradycyjna betoniarka. Mamy nadzieję, że zasilicie szeregi naszych uczniów we wrześniu.