Plan lekcji
1 Religia 2 Mechaniczna 3 Językowa niem 4 Matematyczna 5 Mechaniczna 6A Językowa niem 6B Językowa ang 7 WF
7A WF 7B WF SIL WF BOI WF GIM WF 8 Geograficzna 9 PO 10 Historia
11 Matematyka 12 Ekonomika 13 Językowa 14 Ekonomika 15 Handlowa 16 Polski 17 Biologia Chemia 18 Budowlana
19 Mechaniczna 20 Gastronomiczna/Językowa 20A Pracownia ćwiczeń gastronomicznych 20B Sala komputerowa VI 21 Komputerowa I 22 Polski 23 Aula 23A Językowa
24 Językowa niem 24AB Informatyczna III 24C Językowa ang 24D Językowa ang multimedialna 25 Budowlano Elektryczna 26 Budowlana I 27 Budowlana II 28 Komputerowa II
29 SWIETLICA 30 Pracownia Mechatroniki samochodowej 31 Komputerowa IV 33 Prac. obrabiarek CNC I 34 Prac. obrabiarek CNC II 35 Prac. elektroniki samochodowej 36 Pracownia elektrotechniki samochodowej 37 Prac. pomp silnikowych
38 Pracownia diagnostyki samochodowej 39 Pracownia komputerowa V 40 Sala wykładowa PODiDZ 41 Multimedialna w warsztatach szkolnych BIB Biblioteka PR1 Praktyka 1 PR2 Praktyka 2