Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dla klas pierwszych odbędzie się 4 września 2023 roku o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej. Po spotkaniu ogólnym odbędzie się spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
Klasy drugie, trzecie i czwarte spotkają się z wychowawcami o godzinie 10:00 w wyznaczonych salach.
Klasy piąte spotkają się w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły o godzinie 10:00, po czym przejdą na spotkanie z wychowawcami do wyznaczonych klas.