Klub Ośmiu

Podziękowanie

Podziękowanie

Koniec roku szkolnego to okres podsumowań. To także ważny czas na podziękowania, które kieruję do wszystkich Wolontariuszy Szkolnego Klubu „8”....

czytaj dalej
Ciasteczko dla Frania

Ciasteczko dla Frania

Szkolny Klub „8” wraz z Samorządem Szkolnym zorganizował 29 marca 2023r. kiermasz ciast pod hasłem: „Ciasteczko dla Frania”. Celem akcji była pomoc...

czytaj dalej
Kolędujemy u chorych

Kolędujemy u chorych

Uczniowie naszej szkoły wraz z wolontariuszami Szkolnego klubu”8” w poniedziałek 19 grudnia 2022 roku uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym z osobami...

czytaj dalej

Kluby Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Laureaci, uczestnicy i sympatycy Konkursu Ośmiu Wspaniałych tworzą Kluby w rodzinnych miastach. Kapitałem jest entuzjazm w niesieniu pomocy bliźnim i chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości.

Kluby Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu działają w ramach Fundacji.

Członkami Klubów są: dziewczęta i chłopcy w wieku 13-25 lat; laureaci i sympatycy Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”; wszyscy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni.

Klubowiczne na codzień pracują na rzecz: osób niepełnosprawnych; osób chorych; osób starszych m.in. odwiedziny indywidualne oraz domach pomocy społecznej; tówieśników i dzieci
m.in.: zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy w twoim otoczeniu, szkole – zgłoś się do nas!