Klub Ośmiu

Podziękowanie

Podziękowanie

Akcja : „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem – czyli daj siebie innym!”, pokazała, że „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”....

czytaj dalej
Mikołajki

Mikołajki

W imieniu Szkolnego Klubu „8” zapraszamy do udziału w akcji "Mikołajki " na rzecz dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach. Zostanie ona...

czytaj dalej

Kluby Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Laureaci, uczestnicy i sympatycy Konkursu Ośmiu Wspaniałych tworzą Kluby w rodzinnych miastach. Kapitałem jest entuzjazm w niesieniu pomocy bliźnim i chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości.

Kluby Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu działają w ramach Fundacji.

Członkami Klubów są: dziewczęta i chłopcy w wieku 13-25 lat; laureaci i sympatycy Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”; wszyscy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni.

Klubowiczne na codzień pracują na rzecz: osób niepełnosprawnych; osób chorych; osób starszych m.in. odwiedziny indywidualne oraz domach pomocy społecznej; tówieśników i dzieci
m.in.: zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy w twoim otoczeniu, szkole – zgłoś się do nas!