Projekty unijne i rządowe

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2022

Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE – edycja VII

Podniesienie Kompetencji Zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej(M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Projekt: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”

Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE – edycja IV

Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego

Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja III” nr PMP.10.01.04-12-0114/18