Powiat Myślenicki zrealizował zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni istniejącej bieżni szkolnej przy zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej przy budynkach Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach” na które z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2022„, pozyskał w formie dotacji: 46 090,00 złotych. Wkład własny Powiatu Myślenickiego wynosi 111 120,00 złotych przy czym koszt całkowity zadania wynosi 157 210,00 złotych.

W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano roboty budowlane i montażowe niezbędne do wykonania przedsięwzięcia oraz położono nową nawierzchnie poprzez:

1). usunięcie istniejącej nawierzchni żwirowej bieżni,

2). rozebranie istniejących krawężników,

3). wykonanie robót ziemnych,

4). położenie nowej poliuretanowej nawierzchni, na podbudowie przepuszczalnej dla wody o czterech torach.

Powstała nowa bieżnia jest o łącznej długości 71,50 m., szerokości całkowitej 5,29 m. (wraz z obrzeżami), i szerokości toru pomiędzy liniami 1,22 m.. Wykonano pas startowy o długości 3 m. oraz pas końcowy o długości 12 m.

Bieżnia sportowa służyć będzie do konkurencji biegowych np. bieg na czas, bieg przez płotki ect.

Powiat Myślenicki osiągnął cel gdyż głównym założeniem programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2022” jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego (powiatom, gminom), z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. podniesienie standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.