Szkolny Ośrodek Szkolenia Kierowców

Przy ZSTE działa Ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii – B.

Regulamin

•    Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, których program nauczania przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym dla danej specjalności (w formie zajęć szkolnych), posiadający wymagany przepisami ustawy wiek oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, mogą bezpłatnie rozpocząć szkolenie podstawowe kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii -B, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
•    Szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, odbywa się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, obejmującym: charakterystykę absolwenta kursu, plan nauczania i zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego.
•    Liczba godzin  zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30, w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
•    Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30. Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
•    Po zakończeniu szkolenia praktycznego, uczniowie zdają egzamin wewnętrzny składający się z dwóch części: teoretycznej (przy użyciu testu komputerowego) i praktycznej. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
•    Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, ilość pytań i ich tematyka, sposób oceny oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
•    Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, zadania egzaminacyjne, kryteria oceny oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
•    Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor prowadzący – instruktor który zrealizował szkolenie praktycznej nauki jazdy.

INSTRUKTORZY:
•    Sybilla Szpakiewicz
•    Beata Jarecka-Podedworna
•    Jan Kabaja

SAMOCHODY:
•    Opel Corsa
•    Tayota Yaris
•    Tayota Yaris XP
•    Chevrolet AVEO
•    KIA RIO