Cele:
– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej.
– upowszechnienie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
– rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zagrożenia ekologiczne wynikające z postępującej degradacji środowiska

Regulamin konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 24.11.2021 w sali nr 8.
2.Konkurs będzie miał formę testową. Test składa się z 30 pytań.
3. Adresatami konkursu są uczniowie ZSTE w Myślenicach

Zapisy przyjmują nauczyciele geografii