Technikum Ekonomiczne

Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W wyniku realizacji programu nauczania zawodu absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych uwzględniających:

 • organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
 • prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami,
 • posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej,
 • stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04.    Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Szkoła prowadzi kształcenie w pracowniach ekonomicznych wyposażonych w komputery z oprogramowaniem biurowym i programami do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży oraz sporządzania dokumentacji środków trwałych

Technik ekonomista może znaleźć pracę biurową w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych różnych branż,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach samorządów terytorialnych,
 • urzędach administracji publicznej,
 • bankach
 • instytucjach publiczno-prawnych.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:
- spotkania z pracownikami banku, agentami ubezpieczeniowymi, menadżerami,
- wycieczki zawodowe m.in. do zakładów produkcyjnych, handlowych, instytucji ubezpieczeniowych, banków,
- projekty w ramach programów z Unii Europejskiej np. Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny,
- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach ekonomicznych: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, projekt „Lekcje z ZUS”.

Jeżeli jesteś osobą sumienną, dokładną, komunikatywną, odporną na stres oraz lubisz pracę biurową, wypełnianie druków, zestawień finansowych, obliczenia i pracę z komputerem ten zawód jest dla Ciebie. Zapraszamy!!!