Technikum Handlowe

Technikum Handlowe

Pierwsze miejsce w Polsce w Rankingu Techników Handlowych "Perspektyw" 2015!

Absolwent Technikum Handlowego jest przygotowany do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia własnej firmy oraz podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach.

Celem kształcenia  zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na  zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-    organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży,
-    wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
-    prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
-    organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
-    zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec związane jest z uzyskaniem kompetencji zawodowych w następujących kwalifikacjach:

A.18 – Prowadzenie sprzedaży

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

Kształtując swoją przyszłość zawodową absolwent Technikum Handlowego może uwzględniać następujące możliwości:

-    uruchomienie własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego
-    zatrudnienie w komórkach zarządzania i administracji działających na rynku przedsiębiorstw handlowych
-    praca w charakterze przedstawiciela handlowego
-    zatrudnienie w komórkach zaopatrzenia i zbytu przedsiębiorstw handlowych i usługowych.