Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczne

Technik mechanik jest zawodem o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy, a zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum jest bardzo duży. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych na terenie powiatu myślenickiego i województwa małopolskiego. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej absolwenci naszej szkoły mają możliwość łatwego przekwalifikowania się, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
 

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.
Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum

Dla technika mechanika wyodrębniono trzy kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji.

PROGRAM NAUCZANIA
1. Podstawy konstrukcji maszyn    60 godzin
2. Rysunek techniczny    30 godzin
3. Maszynoznawstwo    30 godzin
4. Technologia z materiałoznawstwem    90 godzin
5. Technologia obróbki skrawaniem    90 godzin
6. Systemy mocowania narzędzi i przedmiotów    60 godzin
7. Podstawy sterowania i regulacji    120 godzin
8. Technika wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi    120 godzin
9. Organizacja i nadzór procesów produkcji    90 godzin
10. Działalność gospodarcza    30 godzin
11. Język obcy zawodowy    30 godzin
12. Pracownia podstaw konstrukcji maszyn    60 godzin
13. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie    150 godzin
14. Pracownia projektowania procesów produkcji    90 godzin
15. Pracownia technik wytwarzania - zajęcia praktyczne    330 godzin
16. Praktyki zawodowe
Zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne, komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne.
 

WYCIECZKI  PROGRAMOWE
Młodzież w trakcie swojej edukacji w technikum ma możliwość zapoznania się  i zwiedzenia zakładów pracy na terenie miasta.
Jeździmy na Targi Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Krakowa, Targi Kompozytów w Krakowie, Zakładów Produkujących Narzędzia Skrawające we Wrocławiu.
Mamy możliwość uczestniczenia w warsztatach w Muzeum Techniki W Krakowie
 

KURSY I DOSKONALENIA
Młodzież ma możliwość  uzyskania dodatkowych  kwalifikacji biorąc udział w kursach  na preferencyjnych warunkach.


ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY- ZAWÓD TECHNIK MECHANIK TO ZAWÓD Z TRADYCJAMI  ALE I ZAWÓD  PRZED  KTÓRYM  DUŻE  WYZWANIA  I  WIELE MOŻLIWOŚCI  PRACY