W listopadzie uczniowie klas drugich i trzecich Technikum ekonomicznego wzięli udział w wycieczkach programowych do firmy produkcyjnej POLPLAST SP. ZOO w Myślenicach. Celem wyjść było poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych. Uczniowie mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda proces gospodarczy i nowoczesne zarządzanie firmą.

Dziękujemy oprowadzającym za bardzo atrakcyjną i ciekawą formę prezentacji firmy.

Katarzyna Kiszka-Dąbrowska