Reprezentacja ZSTE zdobyła tytuł Mistrza Polski w XX jubileuszowym finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

08 i 09 czerwca 2016r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu odbyły się finały Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Były one poprzedzone eliminacjami powiatowymi, oraz wojewódzkimi. Zwycięska drużyna ZSTE pojechała na finał centralny.

Turniej Motoryzacyjny jest przedsięwzięciem edukacyjnym, adresowanym do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizacja tego przedsięwzięcia na szczeblu ogólnopolskim jest ostatnim etapem corocznych zmagań młodych ludzi. Znaczenie Turnieju nie zamyka się jednak w konkurencjach, mających wyłonić zwycięzców. Najważniejszą ideą, przyświecającą wydarzeniu jest uświadomienie sobie znaczenia naszego zachowania dla zdrowia i bezpieczeństwa nas samych i innych ludzi. Temu wszystkiemu służą pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, powtarzanie zasad zachowywania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, potwierdzanie znajomości tak przepisów drogowych jak i kultury uczestniczenia w ruchu drogowym. Młodzi ludzie w swoich postawach wychodzą poza bezduszną znajomość reguł w stronę kodeksu etyki drogowej.

Organizatorami turnieju byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Polski Związek Motorowy, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Centrum BRD oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jako organizator.
Honorowy patronat nad Turniejem objął Marszałkiem Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak
Głównym sędzią turnieju był inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji.
Do turnieju zostało zgłoszonych 16 zwycięskich drużyn z wszystkich województw.

Eliminacje składały się z 7 konkurencji:

trzech teoretycznych
test wiedzy z przepisów ruchu drogowego składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru
test skrzyżowań składający się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie
test z historii polskiej motoryzacji zawierający 15 pytań jednokrotnego wyboru

oraz czterech praktycznych
zadanie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty
obsługa techniczna i przygotowanie pojazdu do jazdy (zadanie polegało na odnalezieniu w pojeździe usterek)
jazda sprawnościowa samochodem z talerzem tzw „stabilność” Stewarta
jazda sprawnościowa motorowerem.

Dwie ostatnie konkurencje polegały na przejechaniu wyznaczonego toru bezbłędnie i w jak najkrótszym czasie.
Wystartowanie w takim turnieju wymaga odpowiedniego przygotowania. Wszyscy zawodnicy legitymują się kartami motorowerowymi, a niektórzy z nich także prawem jazdy kategorii A i B. Celem zawodów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, przez poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Nabyte umiejętności mogą też zdecydować o przyszłej karierze zawodowej uczniów.
Pomimo bardzo wyrównanej walki podczas konkurencji testowych i jazdy motorowerem drużyna ZSTE wysunęła się na prowadzenie zajmując najwyższe lokaty na pierwszej pomocy przedmedycznej i obsłudze technicznej pojazdu.

Finał ogólnopolski zakończył się dla drużyny z Myślenic ogromnym sukcesem, uczniowie ZSTE zajęli pierwsze miejsce drużynowo.

Klasyfikacja:

I miejsce – ZSTE Myślenice (38 punktów) w składzie:
Szymon Szymski
Grzegorz Kasprzycki
Michał Węgrzyn

II miejsce – TIŚiA w Poznaniu (42 punktów)
III miejsce LO w Skierniewicach (48 punktów)

Opiekunami zwycięskiej drużyny Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych są Wojciech Tylko i Sybilla Szpakiewicz.

Mimo niepewnej aury zawody odbyły się w dobrej i sportowej atmosferze.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż uczniowie ZSTE biorą udział w Turnieju od początku jego organizowania, corocznie dostając się do eliminacji ogólnopolskich i zajmują w nich wysokie miejsca. Pięciokrotnie w historii turnieju drużyny ZSTE okazywały się najlepsze w Polsce zajmując zaszczytne pierwsze miejsca, trzykrotnie – drugie i dwukrotnie trzecie miejsce..

Osiągnięte wspaniałe sukcesy to wynik systematycznej, wytrwałej pracy uczniów oraz pasji i wiedzy ich opiekunów, którzy przygotowują uczniów do skutecznej rywalizacji w tym prestiżowym turnieju. To także potwierdzenie dobrej pracy prowadzonej w szkole z uczniami zdolnymi, oraz przychylności dyrekcji i grona pedagogicznego.

Drużyna Zespołu Szkół w Myślenicach za zwycięstwo drużynowe otrzymała pamiątkowe medale oraz okazały puchar Prezesa Polskiego Związku Motorowego, a uczniowie za wyniki indywidualne dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.