• Technikum

    5 letnie Technika z egzaminem maturalnym

Rekrutacja

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. przedłużony zostaje okres kształcenia na odległość do dnia 24 maja br.

W związku z przedłużeniem w/w kształcenia a także z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego obowiązuje nadal zdalne nauczanie, zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

Ograniczenie funkcjonowania szkół, spowodowało, że nie mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom.

W związku z powyższym dyrektor w najbliższym czasie określi tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów.
Świadectwa i inne dokumenty BĘDĄ ODBIERANE według USTALONEGO PRZEZ DYREKTORA indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie, tak aby przestrzegać zasad przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wszystkie informacje proszę śledzić na stronie internetowej szkoły.


[komunikat w sprawie egzaminu

e-materiały   |   e-materiały Kursy z przedmiotów zawodowych  |  Zajęcia MOS

budynek zste

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach jest największą szkołą w powiecie myślenickim i jedną z większych szkół w województwie małopolskim. Szeroki profil kształcenia pozwoli na zdobycie interesującego zawodu, a także umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Szkoła współpracuje z Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości oraz z firmami Dynamica i Ford WIKAR. Czytaj więcej…

 

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBOR…

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i pr...

26-05-2020 Matura

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZE…

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązuj...

26-05-2020 Matura

ZESPOŁY NADZORUJĄCE EGZAMIN MATURAL…

ZESPOŁY NADZORUJĄCE EGZAMIN MATURALNY - MATURA 2020...

26-05-2020 Matura

WYDAWANIE DOKUMENTÓW ABSOLWENTOM

Absolwenci klas czwartych, którzy chcą odebrać Świadectwo Ukończenia Technikum oraz inne dokumenty z...

04-05-2020 Ogłoszenia

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2019/2020

Harmonogram praktyk zawodowych 2019/2020...

23-04-2020 Ogłoszenia