• Technikum

    5 letnie Technika z egzaminem maturalnym

Rekrutacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zawiesza się działalność szkoły do 14.04.2020r.
Od dnia dzisiejszego tj. 25.03. obowiązuje zdalne nauczanie.

Nauczyciele przekazują drogą e-mail uczniom materiały do realizacji z danego przedmiotu.
Uczniowie są zobowiązani do realizacji przesłanych przez nauczycieli treści programowych jak i rozwiązywania zadań przygotowanych przez nauczycieli.
Nauczyciele mają prawo i obowiązek oceniania realizowanego materiału przez ucznia. Nauczyciel również ustala formę sprawdzania materiału który miał być zrealizowany przez uczniów.
Rodzice proszeni są o stały nadzór nad realizacją treści programowych zadanych przez nauczycieli.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły gdzie będą się na bieżąco pojawiać komunikaty.


[komunikat w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]

e-materiały   |   e-materiały Kursy z przedmiotów zawodowych  |  Zajęcia MOS

budynek zste

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach jest największą szkołą w powiecie myślenickim i jedną z większych szkół w województwie małopolskim. Szeroki profil kształcenia pozwoli na zdobycie interesującego zawodu, a także umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Szkoła współpracuje z Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości oraz z firmami Dynamica i Ford WIKAR. Czytaj więcej…

 

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZWOLNIENIA…

Zgodnie z wymogiem ustawy, podpisanej 31 marca 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...

03-04-2020 Ogłoszenia

KURSY Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH DLA KLAS …

Kursy z przedmiotów zawodowych dla klas 3-cich młodocianych pracowników rozpoczynają się w dniu 01.0...

31-03-2020 Ogłoszenia

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

KOMUNIKAT Zgodnie z Komunikatem OKE w Krakowie w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementó...

18-03-2020 Ogłoszenia

SPOTKANIE RADY RODZICÓW ODWOŁANE

 W związku z zaistniałą sytuacją i ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego spotkanie Rady Rodziców...

16-03-2020 Ogłoszenia

MEN i MRPiPS: Niech pracownicy młodocian…

Ministerstwa edukacji i pracy we wspólnym komunikacie zalecają zwolnienie z obowiązku świadczenia pr...

13-03-2020 Ogłoszenia