Murarz-tynkarz

Nr zawodu: 711204
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – BUD.12

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom murarza–tynkarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Przygotujemy Cię do :
• Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
• Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
• Wykonywania tynków
• Wykonywania remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
Kariera zawodowa:
Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych zakładach remontowo- budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.

„Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
/dr Anna Radziwiłł/

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH
TO ZAWSZE PEWNA I DOBRZE PŁATNA PRACA!

ttt