Operator obrabiarek skrawających

Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych – w klasie I i II – dwa dni w tygodniu, a w klasie III – 3 dni w tygodniu.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiotów ogólnotechnicznych a w szczególności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkoła posiada centrum obróbcze IT z pracownią komputerową wyposażoną w obrabiarki sterowane numerycznie: tokarkę i frezarkę oraz nowoczesne obrabiarki konwencjonalne.
Nauka w szkole branżowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.
W związku z powyższym, operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Pod koniec klasy trzeciej uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe przez ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia (na podbudowie szkoły branżowej I stopnia).

ttt