Sprzedawca

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej, hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem Internetu, telefonu.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: etyka, kultura zawodowa, uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.

Kształcenie w zawodzie sprzedawca prowadzone jest w 3-letniej branżowej szkole I stopnia – kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.01., a po ukończeniu szkoły wykształcenie branżowe w zawodzie sprzedawca.

W zakresie kwalifikacji HAN.01.

absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Dodatkowe zajęcia zawodowe jakie realizuje szkoła:
  • wycieczki programowe do firm handlowych,
  • szkoła dysponuje bogato wyposażoną pracownią handlową, w której uczniowie mogą poznawać zasady obsługi urządzeń sprzedażowych takich jak: nowoczesne kasy fiskalne, wagi elektroniczne, metkownice, czytniki kodów kreskowych i inne,
  • uczniowie poznają program magazynowo- sprzedażowy SUBIEKT GT w ramach pakietu INSERT.
  • realizowane są również praktyki zawodowe w sklepach.

ttt