Technikum Budowlane

Technik budownictwa to zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy. Absolwent będzie przygotowany do kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia dokumentacji budowlanej, sprawowania nadzoru budowlanego, opracowywania projektu organizacji robót, wykonywania kalkulacji kosztów, inwentaryzacji budowlanej, obsługi programów komputerowych.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubiącą zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technik budownictwa.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

W trakcie edukacji masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, obejmującej:
1) przygotowywanie i montaż zbrojenia oraz układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie,
2) wykonywanie mieszanek betonowych,
3) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnację świeżego betonu.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, obejmującej:

1) organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
2) organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
3) organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
4) organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
5) sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

Dodatkowe zajęcia zawodowe, jakie realizuje szkoła:

 • koła zainteresowań związane z przygotowaniem do olimpiad i konkursów:
  – Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
  (finaliści i laureaci na szczeblu ogólnopolskim),
  – Olimpiady Wiedzy Technicznej,
  – konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pacy”,
 • wycieczki zawodowe do biura projektowo-konstrukcyjnego, biura geodezyjnego, biura konstrukcji budowlanych, do zakładów produkcyjnych między innymi:
  – w Nowym Sączu „Fakro”
  – w Oświecimiu „Austrotherm”,
  – w Jaworznie „Ulma”
  – w Myślenicach „Plast-Dach”,
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze związane z historią architektury, sztuki i detalami budowlanymi
 • Dzień Budowlańca
 • praktyki zawodowe w wymiarze ośmiu tygodni w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych, firmach zarządzających nieruchomościami, na budowach.

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju. Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało. Będziesz mógł znaleźć pracę w firmach budowlanych, firmach zarządzających nieruchomościami,
 w biurach projektowych, w organach administracji państwowej i samorządowej. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • matematyka
 • chemia

„Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
/dr Anna Radziwiłł/

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM BUDOWLANEGO !!!