Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych. W wykonywaniu zadań zawodowych niezbędne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej, sprawne korzystanie z zasobów sieci internetowej, posługiwanie się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, kreatywną, sumienną, komunikatywną, odporną na stres oraz lubisz pracę biurową, wypełnianie druków, zestawień finansowych, obliczenia i pracę z komputerem ten zawód jest dla Ciebie.

W trakcie edukacji będziesz miał możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, obejmującej:
1) stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
2) prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
3) prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży;
4) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku;
5) sporządzanie biznesplanu;

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2) sporządzanie dokumentacji kadrowej;
3) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4) rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
5) prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6) prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Szkoła prowadzi kształcenie w pracowniach ekonomicznych wyposażonych w komputery z oprogramowaniem biurowym i programami do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży oraz sporządzania dokumentacji środków trwałych

Technik ekonomista może znaleźć pracę biurową w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych różnych branż,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
  jednostkach samorządów terytorialnych,
 • urzędach administracji publicznej,
  bankach,
 • instytucjach publiczno-prawnych.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • spotkania z pracownikami banku, agentami ubezpieczeniowymi, menadżerami,
 • wycieczki zawodowe m.in. do zakładów produkcyjnych, handlowych, instytucji ubezpieczeniowych, banków,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej np. Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny,
 • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach ekonomicznych: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, projekt „Lekcje z ZUS”, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • praktyki zawodowe w wymiarze ośmiu tygodni (280 godz.) w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędach miasta i/lub gminy, urzędach skarbowych, bankach,
 • nauka obsługi programów biurowych oraz programów z pakietu firmy Insert do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,

 • geografia.