Technikum Mechaniczne

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

W związku z faktem, że w ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
  • przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług;
  • instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji;
  • eksploatowania maszyn i urządzeń;
  • projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej;
  • projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
  • sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;
  • prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej, związanej z wykonywaną pracą.
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy na kolejne kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których otrzymuje dyplom i tytuł technika w wybranym zawodzie.

Nauka kończy się ponadto egzaminem maturalnym dającym możliwość kontynuowania jej na studiach wyższych.