Technikum rachunkowości

Technik rachunkowości to zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne Ci są wszelkiego rodzaju rozliczenia i analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest technik rachunkowości.
W trakcie edukacji będziesz miał możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości, obejmującej:
1)    organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
2)    ewidencjonowania operacji gospodarczych;
3)    przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4)    wyceniania składników aktywów i pasywów;
5)    ustalania wyniku finansowego;
6)    sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7)    prowadzenia analizy finansowej.

Zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników księgowości jest bardzo duże. Będziesz mógł znaleźć pracę zarówno w biurze rachunkowym, banku, dziale finansowo – księgowym każdego przedsiębiorstwa, jednostkach samorządu terytorialnego czy w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.
Technik rachunkowości może pracować jako:
• księgowy,
• specjalista do spraw kadr i płac,
• bankowiec,
• doradca finansowy,
• doradca inwestycyjny,
• doradca ubezpieczeniowy,
• agent ubezpieczeniowy,
• asystent menedżera,
• menedżer.
Dodatkowe zajęcia zawodowe jakie realizuje szkoła:
• koło rachunkowości,
• spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
• wycieczki zawodowe m.in. do banków, zakładów produkcyjnych, handlowych, instytucji ubezpieczeniowych,
• projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
• przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach ekonomicznych np. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Konkurs z rachunkowości i finansów organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
• praktyki zawodowe w wymiarze ośmiu tygodni w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędach miasta i/lub gminy, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.

ttt