Technikum Spedytorskie

To zawód, który polega na organizowaniu przewozu ładunków na terenie kraju i poza jego granicami. Spedytor zajmuje się koordynacją i organizacją transportu. Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, jesteś odpowiedzialny, potrafisz logicznie myśleć i szybko reagować, dobrze „ogarniasz” wiele rzeczy naraz, umiesz negocjować, aby wywalczyć najlepsze warunki współpracy, jesteś twórczy, kreatywny i interesują cię nowoczesne techniki informatyczne wspomagające pracę – to jest to zawód dla Ciebie.

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

W trakcie edukacji będziesz miał możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowej:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów, obejmującej:
1) planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych;
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
3) wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Jako absolwent kierunku będziesz mógł podjąć pracę w:
 • firmach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach kolejowych,
 • hurtowniach, magazynach, terminalach przeładunkowych,
 • agencjach obsługi portów lotniczych.
Dodatkowe zajęcia, jakie realizuje szkoła:
 • spotkania ze spedytorami,
 • cykl zajęć z przedstawicielami służb celnych,
 • wycieczki programowe do Fabryki Opakowań i Telefoniki (dział spedycji i transportu), firm transportowo – spedycyjnych,
 • egzamin certyfikujący TransEdu,
  przygotowanie do Olimpiady Spedycyjnej,
 • praktyki zawodowe w wymiarze ośmiu tygodni (280 godzin) w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, terminalach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • matematyka,
 • geografia.

ttt