Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników

Zadzwoń do nas:

12 372 00 40

Jeżeli chcesz zdobyć zawód, który cię interesuje możesz podpisać umowę z dowolnym zakładem pracy lub warsztatem rzemieślniczym o praktyczną naukę zawodu i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami złożyć je w naszej szkole. Dostaniesz od nas skierowanie na badania lekarskie, które potwierdzą, że możesz wykonywać dany zawód. W szkole będziesz uczyć się przedmiotów teoretycznych natomiast w wybranym przez ciebie zakładzie będziesz się przygotowywać praktycznie do wykonywania zawodu. W tym systemie w naszej szkole możesz przygotowywać się do następujących zawodów:

Kucharz

Sprzedawca

oraz
w klasach wielozawodowych we wszystkich innych zawodach

Nauka w klasach wielozawodowych polega na tym, że wszyscy uczniowie uczą się razem przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, matematyka, fizyka itd.), natomiast przedmioty zawodowe realizowane są na kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego działający przy naszej szkole.

Na koniec nauki zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub, jeśli twój pracodawca jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł egzamin czeladniczy i będziesz pracownikiem wykwalifikowanym w danym zawodzie.

ttt